×
Mali Müşavirlik

mali müşavir ile ilgili görsel sonucu

 

1. Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması

2. Grup hesap planının Tek Düzen Hesap Planı ile eşleştirilmesi, grup hesap planına göre mizan ve raporlama alınabilmesi

3. Ortak hizmet merkezlerinin (shared services centers) grup muhasebe standartlarına göre tutulan muhasebe kayıtlarından yola çıkarak Vergi Usul Kanunu’na göre resmi defterlerin oluşturulmasına destek olunması

4. Müşteri nezdinde yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında yerel muhasebe standartları konusunda danışmanlık sunulması, hesap planı oluşturulması ve yazılımın muhasebe süreçleri yönünden test edilmesi

5. e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri

6. Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması

7. İç denetim ve diğer amaçlı denetimlerde (vergi dairesi, zorunlu finansal denetim vb.) finansal verinin denetçilere sunulması konusunda muhasebe ve finans ekiplerine destek olunması

8. Şirketlerin yeniden yapılanma, birleşme, devir, tasfiye gibi süreçlerinde hızlı ve esnek çözümler üretebilme (geçici muhasebe ve finans personeli ile yöneticisi temin edilmesi vb.)

9. Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetler (yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması vb.)