×
Aylık Asgari Ücret

 

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri
(01.01.2010 - 31.12.2010)

Brüt Ücret

2.943,00 TL

Brüt Asgari Ücret Günlük Değeri

98,10

SSK Primi %14

412,02

İşsizlik SİG. Fonu %1

29,43

Gelir Vergisi Matrahı

2.501,55

Gelir Vergisi %15

375,23

Asgari Geçim İndirimi

220,73

Gelir Vergisi Asgari Geçim İndirimi Uygulanmış

154,50

Damga Vergisi*

22,34

Kesintiler Toplamı

618,29

Net Asgari Ücret

2.324,70

Net Asgari Ücret Günlük Değeri

77,49

Net Asgari Ücret AGİ’siz

2.103,97

Net Asgari Ücret AGİ’siz Günlük Değeri

70,13

SGK Primi İşveren Payı

456,17

SGK Prim Alt Sınırı

2.943,00

TTP / İşsizlik Sig.Primi (İşveren Payı)

58,86

İşveren Maliyeti

3.458,03