×
Asgari Geçim İndirimi Tutarları

 

2020 YILI İÇİN MAAŞLARA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
TUTARLARI (GVK Md.32)

Medeni Durum

AGİ Miktarı*

Bekâr

220,73 TL

Evli eşi çalışan

220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuk

375,23 TL

Evli eşi çalışmayan

264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

375,23 TL

* Hesaplamada, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücretin brüt tutarı olan 2.943,00 TL baz alınmıştır.