×
Aile Yardımı

AİLE YARDIMI

Dönemler

İstisna Tutarı

Dönemler

İstisna Tutarı

Vergi*-**

SGK

Vergi

SGK

01.01.2020 - 30.06.2020

332,00 TL

294,30 TL

01.07.2019-31.12.2019

295,47 TL

255,84TL

* 657, 926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlar için, gelir vergisi istisnası uygulanır.

** 01.09.2019 tarihli Resmi Gazete "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı"na istinaden yayımlanan MaliyeBakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait 06.01.2020 tarihli ve 1 Sıra Nolu Genelge ile belirlenmiştir.